KLIMATYZACJA

  • obsługa, kontrola szczelności i naprawa klimatyzacji
  • naprawa i dorabianie przewodów klimatyzacji
  • naprawa sprężarek klimatyzacji
  • odgrzybianie klimatyzacji chemiczne lub ozonem

 

Klimatyzacja jest złożonym systemem łączącym obieg powietrza z zamkniętym obwodem obiegu czynnika chłodzącego. Głównym zadaniem systemu jest chłodzenie powietrza wpływającego do wnętrza samochodu. Powietrze jest schładzane poprzez parownik znajdujący się w środku kabiny pojazdu. Pobrane ciepło jest wydzielane na zewnątrz samochodu za pomocą kondensatora znajdującego się z przodu pojazdu.

 

Klimatyzacja wykorzystuje podstawowe prawa fizyki w zamkniętym obiegu czynnika chłodzącego. Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło poprzez zamianę ze stanu ciekłego w stan gazowy, a następnie oddaje ciepło zamieniając się z gazu w ciecz.

Podczas obiegu powietrza wewnątrz samochodu czynnik chłodniczy zmienia się sukcesywnie z gazu w ciecz. Te zmiany stanu czynnika pozwalają ochłodzić powietrze wpływające do środka samochodu i oddanie ciepła na zewnątrz.

 

Używaj klimatyzacji prawidłowo

Układ klimatyzacji pozwala na komfortową podróż samochodem. Układy klimatyzacji montowane są obecnie w 70% nowych produkowanych samochodach. Niewłaściwe używanie klimatyzacji może być przyczyną dolegliwości, takich jak: zapalenie gardła, podrażnienia i alergie. Może również prowadzić do uszkodzenia poszczególnych elementów układu, takich jak: zapchanie filtrów, uszkodzenia sprężarki i innych. Poniżej podajemy kilka rad udzielanych przez Valeo Clim Service.

 

Unikanie szoku termicznego – pamietaj, że temperatura wewnątrz samochodu stojącego ponad dwie godziny na słońcu może wzrosnąć nawet do ponad 70° Celsjusza! Wejście do nagrzanego samochodu moze okazać się szokiem termicznym dla Twojego organizmu. Dlatego aby uniknąć szkodliwego wpływu zmiany temperatury (ból głowy, choroby gardła) powinieneś przyzwyczajać się do nowej temperatury stopniowo.

 

Nasza rada:

Zanim włączysz klimatyzację, jedź kilka minut z otwartymi szybami aby oczyścić kabinę z gorącego powietrza. Postępując w ten sposób nie dopuszczasz do zbytniego obciążenia systemu, powodującego znaczne zużycie paliwa oraz poszczególnych komponentów klimatyzacji. W celu szybkiego ochłodzenia kabiny włącz klimatyzację i obieg zamknięty powietrza. ustaw tak klimatyzację, aby dochodzić stopniowo (1-2 stopnie) do pożądanej temperatury. Nie przekraczaj różnicy 10 stopni pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Nie ustawiaj temperatury na 18°C kiedy na zewnątrz jest 35°C, bo ryzykujesz w najlepszym przypadku przeziębieniem. Kilka minut przed końcem podróży pamiętaj aby wyłączyć klimatyzację. W ten sposób różnica pomiędzy temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną będzie stopniowo zanikać bez negatywnych skutków dla Twojego samopoczucia. Jest to najprostsza droga aby uniknąć „szoku gorącego powietrza” kiedy wysiadasz z samochodu.

Pamiętaj aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do wnętrza samochodu. Klimatyzacja służy do przesyłania schłodzonego powietrza do kabiny, powietrze to może pochodzić z zewnątrz, jaki i z wnętrza samochodu (w przypadku włączonego wewnętrznego obiegu). Powietrze na zewnątrz może być zanieczyszczone, np. przez spaliny wydobywające się z samochodu ciężarowego, dlatego funkcja ta jest bardzo użyteczna aby oddychać tylko czystym powietrzem, które znajduje się wewnątrz samochodu. Jednak używając zbyt długo, możesz poczuć nieprzyjemny zapach. Zatem powinieneś wyłączać obieg wewnętrzny jak tylko wydostaniesz się ze strefy nieprzyjemnych zapachów zewnętrznych.

 

Nasza rada:

Używaj obiegu zamkniętego tylko w pewnych sytuacjach: korek drogowy, przejazd przez tunele, kiedy umożliwia to przejazd przez zanieczyszczone powietrze. Używaj obiegu zamkniętego, kiedy umożliwi on osiągnięcie pożądanej temperatury w jak najkrótszym czasie. Odświeżaj powietrze wewnątrz samochodu tak często, jak to jest możliwe, unikając zaparowanych szyb, wysuszonych soczewek, brzydkich zapachów, itd.

Używaj klimatyzacji regularnie – zapewni Ci to możliwość komfortowej podróży samochodem

 

Nasza rada:

Nie wykorzystuj klimatyzacji tylko do schładzania powietrza latem, bo jest ona również przydatna do osuszania i ogrzewania powietrza zimą. Pozwoli ci to na osuszenie zaparowanych szyb w ciągu kilku minut. Uruchamiaj klimatyzację przynajmniej raz na dwa tygodnie tak latem jak i zimą. Zapewni to krążenie czynnika chłodzącego i oleju w układzie oraz zapobiegnie jego rozszczelnieniu. Możesz dzięki temu uniknąć szeregu kosztownych napraw.

 

Serwisowanie klimatyzacji

Układ klimatyzacji składa się z wielu współpracujących ze sobą elementów. Podobnie jak inne elementy pojazdu: zawieszenie, olej, filtry podlegają okresowej kontroli i wymianie. Naprawa układu klimatyzacji może dochodzić do kilku tysięcy złotych, dlatego niezwykle ważne jest aby ją właściwie serwisować i jak najdłużej zachować w pełni sprawną.

Należy zwrócić szczególnie uwagę na fakt, że układ klimatyzacji ma również wpływ na nasze zdrowie. Osoby podróżujące samochodem z niesprawnym lub zanieczyszczonym układem klimatyzacji uskarżają się często na dolegliwości górnych dróg oddechowych, nudności, wysychanie soczewek oczu, złe samopoczucie.

 

Na czym polega serwis klimatyzacji?

Czynności obsługowe wykonywane w trakcie przeglądu:

Corocznie – sprawdzenie i uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego, wymiana filtra kabinowego, dezynfekcja układu.
Co 2 lata – przegląd coroczny, a dodatkowo: sprawdzenie i wymiana filtra-osuszacza, wymiana czynnika chłodzącego.

Sprawdzanie ilości lub wymiana czynnika chłodzącego.
Dlaczego:
Krążący w układzie czynnik ulatnia się przez przewody i łącza w sposób naturalny w ilości ok. 40 mg rocznie. Ponadto w układzie w trakcie pracy powstają zanieczyszczenia, dostaje się powietrze i wilgoć. W czasie przeglądu układu dokonuje się kontroli ilości czynnika, oczyszczenia i regeneracji czynnika, osuszenia układu klimatyzacji, sprawdzenia szczelności układu oraz działania wszystkich elementów klimatyzacji.

Wymiana filtra kabinowego co 15 000 km, nie rzadziej niż raz na 1 rok.
Dlaczego:

Filtr kabinowy wykonany jest ze specjalnych materiałów zapobiegających dostawaniu się zanieczyszczeń (kurz, pyłki, sadza) do wnętrza pojazdu. Zanieczyszczony filtr kabinowy moze być przyczyną brzydkich zapachów z nawiewów, może przyczyniać się do rozwoju drobnoustrojów i grzybów w kanałach dolotowych. Jednym z objawów zapchanego filtra są parujące szyby. W konsekwencji może dojść nawet do uszkodzenia wentylatora.

Dezynfekcja układu klimatyzacji.
Dlaczego:

 

Zanieczyszczenia przedostające się do kanałów dolotowych mogą być przyczyną rozwijania się tam drobnoustrojów i grzybów, które mogą być przyczyną różnych dolegliwości, w tym grzybicy gardła i alergii. 

 

Wymiana filtra osuszacza lub zasobnika.
Dlaczego:

Podstawowym zadaniem tego elementu jest oczyszczenie czynnika z zanieczyszczeń i wilgoci. Desykant zawarty w filtrze ma za zadanie pochłanianie wilgoci z układu. Producent przewiduje, ze filtr zachowa te właściwości przez okres około dwóch lat. Osuszacz jest w stanie wchłonąć około 10 kropli wody, potem wilgoć przedostaje się do układu. Valeo zaleca wymianę filtra-osuszacza co dwa lata.Wilgoć może być przyczyną zamarzania zaworu rozprężnego i spadek wydajności chłodzenia, a wchodząc w reakcje z czynnikiem chłodniczym i olejem powoduje powstawanie kwasów, które są przyczyną uszkodzeń jego poszczególnych elementów a nawet sprężarki. Pociąga to za sobą wysokie koszty naprawy, kilkakrotnie przewyższające koszt filtra i jego wymiany.W przypadku samochodów, w których układ został otwarty, np. w wyniku wypadku, należy bezwzględnie wymienić filtr-osuszacz, ponieważ rozszczelnienie spowodowało, że desykant nasycił się wilgocią z powietrza atmosferycznego.